Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Công ty Cổ phần Công nghiệp Hà Nội
  • Địa chỉ: Lô 48, Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
  • Điện thoại: (84.4) 2047 4680
  • Fax: (84.4)3 8310351
  • Email: info@haninplastics.com

Liên hệ với chúng tôi

HANIN - Công ty Cổ phần Công nghiệp Hà Nội

  • Địa chỉ: Lô 48, Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 2047 4680
  • Email: info@haninplastics.com